ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง1

ศรช.วัดธาตุทอง 1


นางวิมล อินทร์จันทร์
ครู  กศน. ตำบล
ศรช. วัดธาตุทอง 1
ติดต่อ  085-1576554
...............................................................

ขอต้อนรับนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2555
............................................................

นักศึกษารายใดกิจกรรม กพช. ไม่ครบให้รีบเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
****เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2555  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา***
กิจกรรมจำนวน  50  ชั่วโมง

                         *********************
                                   ดาวโหลดแบบฟอร์มโครงงาน  ภาคเรียนที่ 2/55
                               รูปแบบการเขียนรายงาน ดาวโหลด 1/2555

                                                                                                ดาวโหลดหน้าปกรายงาน

หัวข้อรายงาน ภาคเรียนที่ 2/2555

 งานธัญญธร 2/2555

วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
    
   วิชากรุงเทพศึกษา  
หลักการเกษตรอินทรีย์ 

 
**********************************************************************************
 

แบบฝึกหัดภาคเรียนที่ 1/2555

ใบงานวิชาศิลป  ทข. 31003  คลิกที่นี่  
ใหม่ล่าสุด ก่อนหน้าที่ยกเลิกนะคะ
ใบงานวิชาทักษะการเรียนรู้  ทร 31001  คลิกที่นี่
ใบงานวิชาภาษาไทย พท 31001  คลิกที่นี่
ใบงานวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001  คลิกที่นี่
ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ พว 31001  คลิกที่นี่
ใบงานวิชาช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001  คลิกที่นี่

 
 รายชื่อนักศึกษาเทียบโอน และลงทะเบียนเรียน1/55 วิชาที่แตกต่าง

นักศึกษาเทียบโอนรับใบงานที่อาจารย์วิมล  อินทร์จันทร์

หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 (6 วิชา)

1.หนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง    
2. หนังสือเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้
3. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
4. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
5. หนังสือเรียนวิชาศิลปะ
6. หนังสือเรียนวิชาช่องทางการขยายอาชีพ

******************************************************************************
 
หนังสือเรียนวิชาเกษตรผสมผสาน
หนังสือเรียนวิชาการเพาะเห็ดฟาง
หนังสือเรียนวิชาการขายและการตลาด
หนังสือเรียนวิชาความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
หนังสือเรียนวิชารักษ์ท้องถิน
หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th